Description

ОБАВЕЗА ДЕПОНОВАЊА СТВАРНЕ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ, ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ТУЖБЕ РАДИ ЗАШТИТЕ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ Новчани износ који је тужилац обавезан да положи у суд истовремено са подношењем тужбе због повреде права прече куповине мора да одговара тржишној вре...

Read more