Description

НЕЗАКОНИТОСТ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ О УПУЋИВАЊУ ЗАПОСЛЕНОГ НА ДРУГО РАДНО МЕСТО БЕЗ ЊЕГОВЕ САГЛАСНОСТИ, ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ПРИСТАНАК ЗАПОСЛЕНОГ Незаконит је анекс уговора о раду којим се запослени, без своје сагласности, упућује на друго радно место за које је обавезан пр...

Read more
Description

НЕДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ У СПОРУ ЗА УТВРЂЕЊЕ НИШТАВОСТИ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ, АКО НИЈЕ ИСПУЊЕН УСЛОВ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА Ревизија није дозвољена у поступку чији је предмет спора утврђење ништавости анекса уговора о раду, осим уколико је са обзиром на вредност предмет...

Read more