• Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti,
 • Ugovor o poklonu nepokretnosti,
 • Ugovor o raspodeli imovine za života,
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju,
 • Ugovor o zameni nepokretnosti,
 • Ugovor o građenju i ugovor o zajedničkoj gradnji,
 • Ugovor o građenju po inžinjering sistemu „ključ u ruke“,
 • Ugovor o građenju investicionih objekata,
 • Iseljenje iz stana u postupku pred opštinskim organom uprave bespravno useljenog lica ili lica kome je prestao osnov za korišćenje stana,
 • Spor zbog neispunjenja obaveza iz ugovora o kupoprodaji nepokretnosti,
 • Spora radi poništaja ili utvrđenja ništavosti Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti,
 • Spor radi utvđenja prava vlasništva i/ili suvlasništva a nepokretnosti,
 • Spor radi poništaja ili utvrđenja ništavosti Ugovora o poklonu nepokretnosti,
 • Spor radi poništaja ili utvrđenja ništavosti Ugovora o doživotnom izdržavanju,
 • Spora radi ispunjenja ugovorne obaveze,
 • Spor iz stambenih odnosa,
 • Spor radi iseljenja pred redovnim sudom,
 • Spor radi utvrdjenja prava na stanovanje,
 • Spor radi utvrđivanja vlasničkih i suvlasničkih odnosa, zajedničke i podeljene svojine,
 • Zastupanje u postupku radi rušenja bespravnog objekta ili adaptacije objekta,
 • Ugovorna i sudska fizička deoba, fizička deoba javnom prodajom, razvrgavanje suvlasničke zajednice sporazumom i u sudskom postupku.