• Zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica u stečajnom postupku i postupku plana reorganizacije,
 • Zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica u međunarodnom stečajnom postupku,
 • Prijava potraživanja domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica u stečajnom postupku
 • Izrada akata za likvidiranje privrednog društva i zastupanje u postupku likvidacije privrednog društva,
 • Spor iz stečajnog postupka – osporeno potraživanje i uput na parnicu, radi utvrđenja osporenog potraživanja,
 • Spor za naknadu štete protiv stečajnog upravnika zbog obavljanja poslova na štetu učesnika u postupku, namerno ili krajnjom nepažnjom,
 • Spor po osnovu izlučnog potraživanja,
 • Spor po osnovu razlučnog zahteva i zahteva založnog poverioca,
 • Zastupanje u medijaciji u stečajnom postupku,
 • Spor radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika zbog narušavanja ravnomernog namirenja stečajnih poverilaca,
 • Spor radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika kod uobičajenog i kod neuobičajenog namirenja,
 • Spor radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika kod neposrednog oštećenja poverilaca i namernog oštećenja poverilaca,
 • Spor radi pobijanja pravnih poslova i pravnih radnji stečajnog dužnika bez naknade ili uz neznatnu naknadu,
 • Spor radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika u međunarodnom stečajnom postupku.