• Osnivanje privrednih društava sa ograničenom odgovornošću,
 • Osnivanje akcionarskih društava,
 • Osnivanje komanditnih društava,
 • Osnivanje ortačkih društava,
 • Osnivanje preduzetničkih radnji,
 • Promena pravne i statusne forme društva,
 • Upis i brisanje ovlašćenih lica za zastupanje,
 • Upis i brisanje članova društva,
 • Spajanje, razdvajanje i pripajanje,
 • Osnivanje zavisnih društava, poslovnih jedinica,
 • Upis prokure i prokuratora,
 • Upis zabrana i ograničenja,
 • Brisanje i likvidacija društva,
 • Sačinjavanje ugovora i odluka o osnivanju društva,
 • Osnivanje predstavništva stranog društva i upis u nadležni registar,
 • Postupak člana društva radi informisanja i pristup aktima i dokumentima,
 • Amortizacija menice, realizacija menice, protest menice, menična ovlašćenja,