• zastupanje i odbrana domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, rezidenata i nerezidenata zbog prekršaja iz autorskog i srodnih prava i to:
  • navođenja imena autora ili interpretatora ili pod drugim imenom u celini ili delimičnoj objavi, izvođenja, predstavljanja, prenošenja, izvođenja ili predstavljanja ili emitovanja tuđeg autorskog dela ili iskorišćavanja tuđe interpretacije;
  • izmene ili prerade tuđeg autorskog dela ili tuđe snimljene interpretacije bez dozvole autora;
  • neobaveštavanja autora dela o nazivu, odnosno imenu i adresi prodavca, posrednika i kupca njegovog dela i o ceni po kojoj je delo prodato i neplaćanja autoru iznosa naknade od prodajne cene dela u svojstvu profesionalnog trgovca umetničkim delima (prodajni saloni, umetničke galerije, aukcijske kuće i sl.) u roku od 30 dana od dana prodaje originala dela likovne umetnosti;
  • neistinitog ili prikrivanja pravog podatka o svom autorskom delu ili predmetu zaštite srodnog prava prilikom unošenja u evidenciju i deponovanja kod nadležnog organa, autorskog dela ili predmeta zaštite srodnog prava;
  • prodaje u svojstvu izdavača neprodatih primeraka dela kao stare hartije, a da nisu prethodno ponuđena autoru, odnosno njegovom nasledniku da ih otkupi;
  • neomogućavanja licima koja na osnovu odredbi o ograničenjima zakona o autorskom i srodnim pravima imaju zakoniti pristup primerku autorskog dela ili predmeta srodnog prava, da ostvare sadržajna ograničenja prava, izmenom ili otklanjanjem tehnoloških mera ili na drugi način;
  • neoznačavanja jasno i vidljivo upotrebe tehnoloških mera na primerku autorskog dela ili predmeta srodnog prava izrađenom ili uvezenom u komercijalne svrhe.