• zastupanje oštećenog i naknada štete u krivičnom postupku,
 • spor radi naknade materijalne i nematerijalne štete i to:
 • zbog povrede tela, ugleda, časti,
 • imovinskog i neimovinskog autorskog prava, prava industrijske svojine, povrede žiga ili znaka razlikovanja, povrede firme,
 • iz saobraćajnih nezgoda,
 • neplaćanja alimentacije, izbegavanja zakonske obaveze izdržavanja,
 • ujeda životinje,
 • nesavesnog održavanja javnih površina, ulica i puteva od javnih preduzeća,
 • spor radi duga, zajma ili ostave,
 • spor radi neosnovanog obogaćenja,
 • sporovi zbog povrede autorskih i srodnih prava, povrede žiga ili firme,
 • spor radi utvrđenja postojanja ili nepostojanja prava ili pravnog odnosa,
 • deponovanje autorskog dela,
 • sudsko ili ugovorno ustanovljavanje prava službenosti prolaza ili korišćenja poslužnog dobra,
 • Ugovori o kupoprodaji pokretnih stvari, potrošnih i nepotrošnih dobara
 • Ugovor o poklonu pokretnih stvari,
 • Ugovor o donaciji,
 • Ugovor o zakupu,
 • Ugovor o delu,
 • Ugovor o zalozi,
 • Ugovor o ostavi,
 • Ugovor o hipoteci i ugovor o hipoteci sa zajmom, vansudska hipoteka, sudska hipoteka,
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji,
 • Ugovor o zastupanju,
 • Ugovor o servisiranju,
 • Ugovor o vršenju špediterskih usluga,
 • Ugovor o alotmanu,
 • Ugovor o lizingu poslu,
 • Ugovor o kupoprodaji licence,
 • Ugovor o preradi,
 • Ugovor o „svič“ poslu – prodaja,
 • Ugovor o „svič“ poslu – nabavka,
 • Ugovor o vezanom barter poslu,
 • Ugovor o reeksportnom poslu – prodaja i nabavka,
 • Ugovor o komisionom poslu uvoza i izvoza,
 • Ugovor o kompenzacionom poslu,
 • Ugovor o kupoprodaji za investicionu opremu i postrojenja i prateći podliferantski ugovor,
 • Ugovor o kontroli kvaliteta i količine i preuzimanju robe,
 • Ugovor o saradnji u turizmu,
 • Ugovor o faktoringu,
 • Ugovor o uslugama savetodavnog inženjera,
 • Ugovor o projektovanju,
 • Ugovor o montaži postrojenja,
 • Izrada pisma o nameri učesnika u predstojećem poslu,
 • Ugovor o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji,
 • Ugovor o zajedničkom ulaganju,
 • Ugovor o zajedničkom ulaganju domaćih društava u inostranstvu,
 • Ugovor o uslugama prenošenja proizvodnih znanja i iskustva „know-how“.