• Započinjanje i vođenje ostavinskog postupka iza smrti ostavioca,
 • Zastupanje naslednika u ostavinskom postupku,
 • Deoba nasledstva među sanaslednicima,
 • Prekid ostavinskog postupka i upućivanje na parnicu,
 • Utvrđivanje naslednog udela,
 • Razbaštinjenje nužnih naslednika,
 • Povreda nužnog dela i izračunavanje povrede nužnog dela,
 • Sačinjavanje i/ili pobijanje Ugovora o poklonu,
 • Sačinjavanje i/ili pobijanje Ugovora o doživotnom izdržavanju,
 • Sačinjavanje i/ili pobijanje Ugovora o raspodeli imovine za života,
 • Spor zbog povrede nužnog dela,
 • Spor zbog prigovora sticanja u braku – izdvajanja bračne tekovine,
 • Spor zbog povećanja naslednog udela,
 • Spor za utvrđenje ništavosti zaveštanja-testamenta,
 • Uračunavanje poklona u nasledni deo,
 • Sačinjavanje zaveštanja-testamenta,
 • Isporuka, legat, uslov i rokovi kod zaveštanja-testamenta,
 • Izvršioci zaveštanja-testamenta,
 • Poverioci ostavioca,
 • Doživotno uživanje na celini ili delu zaostavštine,
 • Doživotna renta.