• Spor zbog neobjavljivanja odgovora lica na koje se odnosi informacija koja može da povredi njegovo pravi ili interes, u kome tvrdi da je informacija neistinita, nepotpuna ili netačno preneta,
  • Spor protiv odgovornog urednika radi objavljivanja ispravke neistinite, nepotpune ili netačno prenete informacije,
  • Spor pravnih sledbenika lica koje ima pravni interes za objavljivanje ispravke ili objavljivanje odgovora,
  • Spor za utvrđivanje da je objavljivanjem informacije, odnosno zapisa, povređeno pravi, odnosno interes,
  • Spor zbog propuštanja objavljivanja, kao i zabrana ponovnog objavljivanja informacije, odnosno zapisa;
  • Spor za utvrđivanje da je objavljivanjem informacije, odnosno zapisa povređeno pravo, odnosno interes;
  • Spor radi predaje zapisa, uklanjanje ili uništenje objavljenog zapisa (brisanje video zapisa, brisanje audio zapisa, uništenje negativa, odstranjenje iz publikacija i slično),
  • Objava informacije po okončanju krivičnog postupka, o pravnosnažnom obustavljanju postupka, odbijanju optužbe, odnosno oslobađanju od odgovornosti,
  • Spor protiv izdavača, novinara i odgovornog urednika radi naknade materijalne i nematerijalne štete lica na koje se odnosi informacija čije je objavljivanje u skladu sa zakonom zabranjeno,
  • Spor protiv izdavača zbog povrede ličnog dostojanstva, autentičnosti, odnosno privatnost lica, radi isplate dela dobiti ostvarene objavljivanjem informacije i zapisa;
  • Nalog glavnom uredniku radi objavljivanja pravnosnažne presude bez komentara i bez odlaganja.