Description

СМАЊЕЊЕ ВИСИНЕ ИЗДРЖАВАЊА ДЕТЕТА УСЛЕД ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИ Промењене околности, на страни примаоца али и даваоца издржавања, дају основа за измену раније донете одлуке смањењем висине износа издржавања. Из образложења: Законска је обавеза родитеља да издржавају своју м...

Read more