Za našu porodicu vezana je duga pravosudna i advokatska tradicija, koju sa ponosom negujemo.

Pok. Stojan P. Luković je 1936. godine postao sudija redovnog suda u Valjevu. Od 1945-1967. godine bio je predsednik sudova u Valjevu i Jagodini. Od 1967. godine dve godine bio je savetnik u Ministarstvu pravde Republike Srbije, a od 1969. godine do odlaska u penziju 1974. godine savetnik u Ustavnom sudu Srbije.

Advokat Slobodan S. Luković, sin, 1966. godine postao je sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu, a od 1971. godine je advokat u Beogradu. Kao advokat isključivo se bavi imovinskim pravom za fizička i pravna lica.

Advokat Gordana M. Luković, snaja, 1994. godine upisana je u imenik advokata u Beogradu i bavi se imovinskim pravom.

Advokat Stojan S. Luković, unuk, 1996. godine upisan je u imenik advokata u Beogradu. Bavi se imovinskim pravom.

Naš tim u ovom momentu čine Advokat Stojan S. Luković, advokat Gordana M. Luković.